Trefwoorden
Objectcategorie 1

Objectcategorie 2

Locatie van bewaring

Hondenkar

Hondenkar, Karrenmuseum Essen

Identificatie

ObjectnummerV2019-0055
Locatie van bewaringKarrenmuseum

Typologering

Objectcategorie 1karren
Objectcategorie 22-wielige voertuigen
Objectnaamhondenkar
TitelHondenkar

Beschrijving

OpbouwGetrokken, tweewielig (10 spaken, 5 velgen) geveerd voertuig. Een onderstel met een ijzeren as en 2 enkele bladveren (veerstroppen, veerhanden). Berriestel (2 berriebomen, 4 scheien) vast verbonden met inspan. Een bak met een open voorzijde met spatscherm, 2 vaste gesloten zijleren, 2 zijleesten of spatborden en een vast achterbord.
De kleurstelling van deze kar is groen met rode wielen en een rode bodem.
BeschrijvingEen hondenkar is een kleine, tweewielige kar met laadbak aangepast om door een (trek)hond getrokken te worden. De hondenkar werd gebruikt voor zowel het transport van goederen als voor personenvervoer.
In de negentiende eeuw en tijdens de eerste decennia van de twintigste eeuw kwamen hondenkarren bijna overal in West – en Centraal Europa voor. De hondenkar was voornamelijk populair voor allerhande plaatselijk bestelverkeer en straathandel. Allerhande handelaars zoals bakkers, imkers, kruideniers, visventers, maar ook petroleumventers en besteldiensten zoals de posterijen maakten vaak gebruik van de hondenkar. Ook op de boerderij werd dit voertuig gebruikt voor het gemak van de kleine boer. Hondenkarren van boeren en melkventers werden doorgaans door slechts één hond getrokken. Andere venters of besteldiensten maakten veelal gebruik van een twee- of driespan. Bij een handkar werd de hond soms tussen de wielen ingespannen om mee te trekken.
In de jaren 1930-1940 werd de hondenkar langzamerhand vervangen door een transportfiets of door een ijzeren kar op luchtbanden die gemakkelijk aan een fiets vastgemaakt kon worden. In de tweede helft van de negentiende eeuw werd in België het gebruik van trekhonden gereglementeerd om uiteindelijk in 1975 definitief bij wet verboden te worden.
Deze hondenkar werd dankzij het televisieprogramma ‘Spelevaren’ aan de privéverzameling van Tireliren toegevoegd. Op 4 maart 1967 zakte Tireliren naar Ieper af om zijn hartenwens ‘hondenkar’ aan het publiek kenbaar te maken. Dit leverde hem vijf hondenkarren op, die hij op 16 maart verspreid in Vlaanderen ging ophalen. Deze hondenkar was eigendom van François Etienne, een handelaar in vleeswaren te Serskamp.
Het Karrenmuseum is een Erkend Museum in Vlaanderen